Login | Register

Studiu privind b?uturile pe baz? de bere ?i riscurile acesto (0 puntos)

Studiu privind riscurile pentru s?n?tate ale b?uturilor

APC România a achizi?ionat din marile structuri comerciale ale capitalei 45 de tipuri de b?uturi pe baz? de bere în vederea analiz?rii informa?iilor men?ionate pe etichet?. Scopul acestei analize îl constituie informarea ?i educarea consumatorilor de astfel de produse.

Studiul a fost realizat de c?tre o echip? coordonat? de dr. ing. biochimist M?d?lina Ili? ?i dr. ing. biochimist Mihai Rissdorfer, exper?i produse alimentare ai APC România. La realizarea studiului s-au avut în vedere prevederile legale în vigoare referitoare la etichetarea alime...Seguir leyendo... >>...

sursa:Tonibilancio

Published Sunday, 12 July, 2015