Login | Register

Servicii Resurse Umane

ADMINISTRARE PERSONAL

-  Gestionarea contractelor individuale de muncă/carnetelor de muncă

-  Întocmirea, completarea, actualizarea dosarelor de personal.

- Evidenţa salariaţilor în registrul electronic al ITM, prin programul REVISAL.

- Redactarea  contractelor individuale de muncă.

- Redactarea şi înregistrarea actelor privind încetarea, suspendarea sau modificarea contractelor individuale de muncă (acte adiţionale, înştiinţări, fişe de lichidare, etc).

-  Gestionarea bazei de date a salariaţilor (centralizarea informaţiilor cu privire la  concedii de odihna, medicale, cu sau fără plată, persoane în întreţinere, în risc maternal, etc).

-  Eliberarea adeverinţelor necesare salariatilor.

-  Acordarea de asistenţă/consultanţă in legatura cu punctele mentionate anterior

Servicii disponibile...

sursa:Congrazie Bookmarks

Published Monday, 24 November, 2014