Login | Register

apa (0 puntos)

Asocia?ia pentru Protec?ia Consumatorilor din România (APC România) a achizi?ionat 12 tipuri de ap? recomandat? pentru hidratarea ?i prepararea hranei bebelu?ului (Bucovina – Bebe Bucovina, Aquatique, Izvorul Minunilor, Aqua Carpatica, Humana, Hipp, San Benedetto, Jana, My Water, Voslauer Junior, Kids, Vedda) în vederea realiz?rii unui studiu menit s? atrag? aten?ia autorit??ilor asupra modului în care unii produc?tori de ap? potabil? în?eleg s? respecte legisla?ia în vigoare, dar ?i în privin?a lipsei de transparen?? din partea unor institu?ii ale statului.

La realizarea acestui studiu s-au avut în vedere mai multe o...Seguir leyendo......

sursa:Tonibilancio

Published Wednesday, 12 August, 2015